Σύρτης

Άφιξη αποσυρμένων ατμομηχανών στον ΣύρτηΌταν ξεκίνησε η κυκλοφορία της νέας γέφυρας η παράκαμψη "Σύρτης έμεινε έρημη..
 η πρώτη επίσκεψη ήταν δεκάδες ατμάμαξες που είχαν βγει σε αποστρατεία από τέλη δεκαετίας 60 όπου παρέμειναν εκεί μέχρι και την αρχή της δεκαετίας του 80 ύστερα μεταφερθήκαν στο Σ.Σ. Μύλοι Ναυπλίου όπου μερικές από αυτές έχουν διασωθεί.

 Φωτογράφος: Colin Garrat Φωτογράφος: Colin Garrat
Categories: