Σύρτης

Κατασκευη τσιμεντενιας γεφυρας Αχλαδοκαμπου
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ  :ΙΟΥΝΙΟΣ 1970

Ἐφημερίς Μακεδονία (1971)

Αναφορά στη γέφυρα του Αχλαδοκάμπου (τελευταία παράγραφος)
 φωτο : Κυριάκος Γκλεζάκος

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ :ΜΑΙΟΣ 1972

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ :64.563,46€    
        
Το πρώτο τραίνο πέρασε στις 22 Δεκεμβρίου 1973

Επίσημα εγκαίνιά της τελέστηκαν στις 16 Φεβρουαρίου 1974

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.

Η γέφυρα είναι κατασκευασμένη από προεντεταμένο σκυρόδεμα.

Πρόκειται για ένα πρωτοποριακό έργο για την εποχή του αφού ήταν η πρώτη προεντεταμένη σιδηροδρομική γέφυρα στην Ελλάδα και από τις πρώτες στην Ευρώπη. Δημοσίευση της γέφυρας αυτής έχει γίνει στο 7ο Παγκόσμιο Συνέδριο Οπλισμένου Σκυροδέματος στη Νέα Υόρκη στις 26 Μαίου – 1 Ιουνίου 1974. Η γέφυρα γεφυρώνει την κοιλάδα του Αχλαδοκάμπου 70,00 m βάθους στο νομό Αργολίδος και έχει συνολικό μήκος 279,50 m και αποτελείται από 10 ανοίγματα των 26,50 m και ένα άνοιγμα 14,50 m. Η διατομή των δοκών της γέφυρας είναι μορφής διπλού Τ συνολικού ύψους 2.45 m . Οι δοκοί εδράζονται στα μεσόβαθρα μέσω εφεδράνων κύλισης που επιτρέπουν οριζόντια μετακίνηση στη διεύθυνση του άξονα της γέφυρας. Τα μεσόβαθρα είναι μορφής λεπτότοιχου κιβωτίου πάχους 0.30 m και διαστάσεων 3.00 m x 2.80 m και κατασκευάστηκαν με ολισθαίνοντα ξυλότυπο. Το ύψος του ψηλότερου βάθρου είναι περίπου 60,00 m και η επίλυσή τους έγινε με μη γραμμική ανάλυση δευτέρας τάξης. Η ανωδομή της γέφυρας κατασκευάστηκε με προωθούμενο μεταλλικό φορείο. Η μελέτη έγινε για λογαριασμό της εργοληπτικής εταιρίας δημοσίων έργων Παντεχνική Α.Ε. καθώς και η επίβλεψη του έργου λόγω της δυσκολίας που παρουσίαζε. 

Τα βάθρα χτίστηκαν με τη βοήθεια ολισθαίνοντος ξυλότυπου, δηλαδή με ένα καλούπι ύψους 1 μέτρου, του οποίου η χρήση άρχιζε από το θεμέλιο του κάθε βάθρου και ανυψωνόταν συνεχώς, στηριζόμενο στο ήδη κατασκευασμένο τμήμα του βάθρου. Ο φορέας της γέφυρας κατασκευάστηκε ομοίως, χωρίς τη χρήση του παραδοσιακού "καλουπιού", αλλά με ένα ειδικό σιδερένιο φορείο, το οποίο στηριζόταν στην κορυφή των έτοιμων ήδη βάθρων, χωρίς ενδιάμεση υποστήριξη. Αφού τελείωνε η διάστρωση και η πήξη του σκυροδέματος, το φορείο υποβιβαζόμενο κατά ένα βαθμό ακουμπούσε σε ειδικά κύλιστρα και μέσα σε διάστημα λίγων ωρών ωθούνταν στο επόμενο άνοιγμα προς σκυροδέτηση. Με αυτή τη διαδικασία κατασκευάστηκαν όλα τα ανοίγματα μέχρι τέλους.

Κειμενα:  ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.


Η γέφυρα είναι κατασκευασμένη από προεντεταμένο σκυρόδεμα. Έχει μήκος 279 μέτρα, πλάτος 5,5 μέτρα και στηρίζεται σε δώδεκα βάθρα. Τα εννέα μεσαία ανοίγματα της γέφυρας έχουν μήκος 26,5 μέτρα, ενώ τα δύο ακριανά είναι μήκους 25,75 μ. και 14,75 μ. Σύνολο: 9Χ26,5 + 25,75 + 14,75 = 279. 
Στη μέση της χαράδρας τα βάθρα έχουν ύψος 64,8 μέτρα.Φωτογραφία: www.sfs.gr


Φωτογραφία: Παντεχνική Α.Ε                                                                           Φωτογραφία: Παντεχνική Α.ΕΦωτογραφία: Παντεχνική Α.Ε
Categories: