ΣύρτηςΗ κατάληψη του Σύρτη


Ύστερα από την μεταφορά των ατμομηχανών στους Μύλους ως φύλαξη, άδειασαν όλες οι μόρτες (αδιέξοδος
γραμμής - πάρκων) & τα αμαξοστάσια του ΟΣΕ με σκοπό να γίνει κατάληψη υ Συρτή. Για περίπου 20 χρόνια μέχρι και το 2002 ο συρτής ήταν γεμάτος με προπολεμικά βαγόνια μεταγενέστερες αμαξοστοιχίες ή ταχείες ώσπου μέχρι και το 1997 ήταν η τελευταία επίσκεψη από τρεις αμαξοστοιχίες.
Από εκεί και μετά η παράκαμψη είχε γεμίσει .. μόνο μερικά μετρά είχαν μείνει άδεια για να εκτελούνται οι έκτακτες ή ειδικές διαστραυρώσεις


Categories: