Σύρτης

Οι αμαξοστοιχίες (GMΠ Ganz mavag 1976 - 1998 περίοδο κυκλοφορίας)  κάνουν άφιξη  στο κεντρικό κλειδί του Σύρτη
Categories: