ΣύρτηςΠήραν τα βουνά... Θα'ταν  τότε που θα περνούσε για πρώτη φορά η μεγάλη ατμομηχανή του σιδηρόδρομου, η ντουντουκομηχανή όπως τη λέγανε. Ο κόσμος -λέει- εδώ στο χωριό σκιάχτηκε τόσο από το θόρυβο της ατμομηχανής που βρισκόταν ακόμη χαμηλά κατά την Ανδρίτσα, όπου βγαίνουν όλοι
ντουγρού ίσια πάνω στο Παραβουνάκι (στις ανεμογεννήτριες) για να γλυτώσουν, γιατί στο μεταξύ διαδόθηκε ότι ξανάρχονται και οι Τούρκοι.