Σύρτης


Περιηγηθείτε τον Σύρτη....Με πληροφορίες που αντλήσαμε από το παρελθόν βρεθήκαμε σε ένα σύμπλεγμα χαράξεων που έγινε αποκρυπτογράφηση - οπτικοποίηση πάνω σε αυτό το σύμπλεγμα χαράξεων με αρκετά κρυφά σημεία της περιοχής που δεν γνωρίζαμε και δημιουργήθηκε ένα λεύκωμα προβολής περιήγησης του Σύρτη. 


Μέρος πρώτο:
Photo: Panos Retro - Σπύρος Καριοφύλλης
VIdeo - ηλεκτρονική επεξεργασία Panos Retro
Πληροφορίες από το παρελθόν: Τάκης Μπονώρης - Θανάσης Ρουμέντζας
Categories: