ΣύρτηςΌταν ερχόταν ο καρβουνιάρης ....


  για να βγάλει την ανηφόρα,  άνοιγαν τις αμμουδιερες. Όμως δεν επαρκούσε ώστε να φτάσουν μέχρι το Σύρτη . Τότε μαζεύονταν ομάδες παιδιών  κ με χαρτζιλίκι ένα δεκαράκι τοποθετούσαν στις γραμμές μικρότερα χαλίκια, ώστε να βοηθήσουν την  ανάβαση του 

Στέργιος Γεώργιος Κλειδούχος Αχλαδοκάμπου