Σύρτης1892-1944 Προπολεμικά η γεφυρα 


1947 Μεταπολεμικά η γέφυρα ανατιναγμένη 
και ο Σύρτης ετοιμος για κυκλοφορία 


16-2-1974 Η νέα γέφυρα 

Σκίτσα Panos Retro

1997 Ο Σύρτης "νεκροταφείο βαγονιών" 


1997 Ο Σιδηροδρομικός Σταθμος Αχλαδοκάμπου

Σκίτσα Χρήστος  Ζαχαρής