ΣύρτηςΓια είδη πρώτης ανάγκης για τους στρατιώτες 
πού εκτελούσαν την θητεία τους στο στρατόπεδο Τρίπολης
Mηχανόδηγος πόστας : Γιώργος Μαντζιος
Γραφείο διανομής Panos Retro
Υπευθύνος μεταφοράς προσωπικού και φορτώσεως υλικών
Κων/νος  Δημ. Κάτσουδας
(Αρχιλοχίας Υπομονάδος 1ου Λόχου 588 ΤΕ Λέρος - καταγωγή 
Αχλαδ/μπος)

που πραγματοποιείται διασταύρωση στον Αχλαδόκαμπο 

με αμαξοστοίχια 202 (πόστα) Καλαμάτα - Πειραιάς